Halloweenfest.

Lördag 31/10 var det disco med Dj Dannie Fihn, alltid lika uppskattad!

Maritha Renströms goda gryta med ris smakade bra som synes!

På dansgolvet trängdes allt från vanligt folk till änglar, tomtar, troll och vampyrer.

Tack alla Ni som kom! Festkommittén/Stiftelsen.